Rozpocznij podróż z Im2be

 

im2be news logo m

Im2be jest pierwszym projektem Fundacji Intelligent Technologies. W największym skrócie polega on na przygotowaniu, w oparciu o założenia wywodzące się z psychologii rozwojowej, aplikacji dostępnej na dowolnym urządzeniu elektronicznym (komputerze, laptopie, tablecie, komórce), a wspierającej nabywanie i doskonalenie ważnych umiejętności w szczególnym okresie rozwoju dziecka, czyli wieku 7-12 lat. Aplikacja ponadto posiada funkcjonalność tworzenia sieci znajomych, zachęca do wirtualnych interakcji, ale jednocześnie pozwala na stały nadzór rodzicielski lub tutorski. Umożliwia zarówno indywidualizację zadań jak i  nienaruszającą prywatności dziecka  kontrolę bezpieczeństwa treści profilu.

Podstawy teoretyczne

U podstaw teoretycznych projektu Im2be leżą najnowsze teorie psychologii z dziedziny sposobów wzmacniania motywacji, terapii poznawczo-behawioralnej, wykorzystania nowoczesnych technologii, technik samorozwoju oraz podnoszenia samooceny. Głównymi teoriami, które ukształtowały ostatecznie podejście do konstrukcji scenariusza aplikacji są: teoria kryzysów rozwojowych Erika Eriksona i teoria zadań rozwojowych Roberta Havighursta.

Cel aplikacji

Głównym celem aplikacji jest kształtowanie umiejętności interpersonalnych, kompetencji społecznych i cyfrowych, dzieci w grupie wiekowej 7-12 lat. Niemniej nasz projekt jest wieloaspektowy i rozkładając go na czynniki pierwsze możemy wyróżnić, co najmniej trzy podstawowe cele składowe, które przyczynią się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju dzieci, korzystających z Im2be KIDS.

Po pierwsze i najważniejsze, aplikacja umożliwia wyćwiczenie umiejętności samokontroli poprzez stawianie w sytuacji dokonywania wyboru zarówno w odniesieniu do konkretnych zadań jak i problemów dnia codziennego.

Po drugie rozwija umiejętność zachowywania umiaru i równowagi na wszystkich płaszczyznach dziecięcej aktywności. Dziecko będzie się uczyło, że higiena umysłu, zbilansowanie pracy i zabawy jest równie ważna jak higiena osobista.

Po trzecie Im2be KIDS delikatnie stymuluje do umiejętności adekwatnej i racjonalnej samooceny. Jest to jedna z umiejętności o kluczowym znaczeniu w późniejszym okresie życia, bo mająca istotne znaczenie w kształtowaniu poczucia własnej wartości.

Co nas wyróżnia spośród innych aplikacji

Pomysł na projekt, aplikację nie wziął się znikąd. Jest odpowiedzią na pewną lukę jaką dostrzegliśmy. Istnieją bowiem aplikacje i narzędzia informatyczne wspomagające naukę, ale wszystkie one pomagają w uczeniu się konkretnego przedmiotu lub wybranego zagadnienia i dedykowane są głównie dla starszych grup wiekowych. Naszym zdaniem nie ma cyfrowego narzędzia, które by w kompleksowy sposób ujmowało podejście zarówno do uczenia się jak i socjalizacji. Nasza aplikacja jednocześnie wspomaga budowanie poczucia autonomii, własnej skuteczności, systematyczności działania, uczy konstruktywnego podejmowania decyzji oraz myślenia o ich konsekwencjach, wspomaga rozwój kreatywności nastawionej na rozwiązanie, buduje poczucie własnej wartości oraz w naturalny sposób podwyższa e-kompetencje. Z drugiej zaś strony pozwala przez cały czas czuwać rodzicom i nauczycielom nad rozwojem młodego człowieka, nie naruszając jednak prawa dziecka do tajemnicy i prywatności. Jest platformą cyfrową łączącą pokolenia, niwelującą bariery i spory w celu wspólnej dobrej zabawy.