Wspieraj Fundację Intelligent Technologies!

Dziękujemy, że chcecie wspierać naszą działalność! Dzięki wpłatom, które możecie przekazać za pośrednictwem tej strony, wspieramy rozwój gospodarki i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem budowania silnego w kompetencje społeczeństwa informacyjnego opartego o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, rozwijamy innowacyjne narzędzia wspierające wszechstronne doskonalenie się i edukację społeczeństwa w różnych grupach wiekowych oraz organizujemy i wspieramy programy, kampanie społeczne i edukacyjne, w szczególności poświęcone rozwojowi nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Dzięki WAM możemy realizować naszą misję! To WY, nasi DARCZYŃCY, jesteście sercem Fundacji. Wspólnie możemy zrobić naprawdę bardzo dużo dobrego!

 

WesprzyjWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Intelligent Technologies z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A w celu związanym ze wsparciem finansowym Fundacji.

Dane będą udostępnione PayU w celu realizacji płatności. Administratorem danych osobowych Wspierających jest Fundacja Intelligent Technologies z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy. Dane osobowe Wspierających przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności zgodnie ze statutem Fundacji oraz zgodnie z udzielonymi przez Wspierającego dyspozycjami. Wspierający ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania danych a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie będzie podejmował wobec Wspierającego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania oraz nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania. Zgodę można w każdej chwili wycofać, poprawić lub zmienić. Wycofanie zgody nie będzie miało skutków w stosunku do danych przetwarzanych przed jej wycofaniem.