im2be logo dziewczynka

Głównym celem aplikacji jest kształtowanie umiejętności interpersonalnych i kompetencji społecznych, a także cyfrowych, dzieci w grupie wiekowej 7-12 lat. Niemniej nasz projekt jest wieloaspektowy i rozkładając go na czynniki pierwsze możemy wyróżnić, co najmniej trzy podstawowe cele składowe, które przyczynią się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju dzieci, korzystających z Im2be KIDS.

Po pierwsze i najważniejsze, aplikacja umożliwia wyćwiczenie umiejętność samokontroli poprzez stawianie w sytuacji dokonywania wyboru zarówno w odniesieniu do konkretnych zadań jak i problemów dnia codziennego.

Po drugie rozwija umiejętność zachowywania umiaru i równowagi, na wszystkich płaszczyznach dziecięcej aktywności. Dziecko będzie się uczyło, że higiena umysłu, pracy i zabawy, posiłków jest równie ważna jak higiena osobista.

Po trzecie Im2be KIDS delikatnie stymuluje do, zapomnianej przez wielu, umiejętności adekwatnej i racjonalnej samooceny. Jest to jedna z tym umiejętności o kluczowym znaczeniu w późniejszym okresie życia, bo mająca istotne znaczenie w kształtowaniu poczucia własnej wartości.

Co nas wyróżnia spośród innych aplikacji

Pomysł na projekt, aplikację nie wziął się znikąd. Jest odpowiedzią na pewną lukę jaką dostrzegliśmy. Istnieją owszem aplikacje i narzędzia informatyczne wspomagające naukę, ale wszystkie one pomagają w uczeniu się konkretnego przedmiotu, wybranego zagadnienia i dedykowane głównie dla starszych grup wiekowych. Naszym zdaniem nie ma cyfrowego narzędzia, które by w tak kompleksowy sposób ujmowało podejście zarówno do uczenia się jak i socjalizacji. Nasza aplikacja jednocześnie wspomaga budowanie poczucia autonomii, własnej skuteczności, systematyczności działania, uczy konstruktywnego podejmowania decyzji wraz z ich konsekwencjami, wspomagała rozwój twórczego myślenia nastawionego na rozwiązanie, buduje poczucie własnej wartości oraz w naturalny sposób wspomaga nabywanie e-kompetencji. Z drugiej zaś strony pozwala przez cały czas czuwać rodzicom i nauczycielom nad rozwojem młodego człowieka, nie naruszając jednak prawa dziecka do tajemnicy i godności. Jest platformą cyfrową łączącą pokolenia, niwelująca bariery i spory, by dobrze się bawić wspólnie ucząc i dobrze uczyć wspólnie bawiąc.