W sobotę 8 czerwca braliśmy udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim. Pokazaliśmy, w jaki sposób działa tradycyjna telefonia stacjonarna. Nasi goście mogli samodzielnie nawiązać połączenie przy użyciu telefonów miejscowej baterii i przełącznicy ręcznej. Uczestnicy Pikniku mieli także możliwość sprawdzić, jak działa urządzenie biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, które informuje o fizjologicznym stanie organizmu pod wpływem bodźców. Urządzenia tego typu są wykorzystywane np. w NASA.

To było bardzo miłe i słoneczne popołudnie. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za zaproszenie, życzymy wszystkich ciekawych i bezpiecznych wakacji.