Warsztaty w Multikinie

W dniach 5 i 7 grudnia prowadziliśmy kolejne warsztaty dla uczniów w Multikinie. Pierwszy warsztat dotyczył prawa do prywatności w dobie Internetu - brali w nim udział uczniowie z klas I-III. Na drugich zajęciach rozmawialiśmy o specyfice świata wirtualnego i sposobach radzenia sobie z zagrożeniami, które płyną z korzystania z Internetu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i aktywność.