Ludzie

Zespół FIT tworzą niesamowici ludzie. Entuzjaści, ale jednocześnie profesjonaliści, innowatorzy ale bazujący na solidnych naukowych podstawach. Ludzie różnych specjalności, ale mający otwarte umysły i szerokie horyzonty, pozwalające im zarówno na wszechstronną, pogłębioną analizę problemu jak i syntetyczne, całościowe, acz niestandardowe ujęcie zagadnienia. Ludzie z różnym stażem i doświadczeniem zawodowym, zarówno młodzi, pełni zapału, dopiero wkraczający na rynek pracy, jak i posiadający wieloletnią praktykę biznesową. Tak ambitnie postawione cele FIT wymagają kompetencji na najwyższym poziomie i przyciągają ludzi ambitnych jak magnes.

 

Rada fundacji

Adam Wdowiak

Ewa Geris

 

Zarząd fundacji

Gregory Geris
Prezes Zarządu

 

Zespół

Bartosz Jasiński
Z wykształcenia psycholog, specjalista z zakresu neuropsychologii klinicznej w trakcie doktoryzacji i szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje na codzień w praktyce zawodowej. Interesuje się tematyką całościowego rozwoju człowieka. Prywatnie świeżo upieczony mąż i ojciec. Z zamiłowania muzyk, oraz twórca sztuki użytkowej. W fundacji łączy to co teoretyczne z praktycznym. Czuwa nad tworzeniem i wdrażaniem nowych narzędzi testowych.

 

n.mirosz 2
Natalia Mirosz
Studentka pierwszego roku ratownictwa medycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uwielbia pomagać innym, dlatego angażuje się w różne organizacje. Lubi chodzić na koncerty i czytać książki. W Fundacji pomaga przy pracach nad aplikacją Im2be oraz prowadzi warsztaty w szkołach pt. ”Inteligentnie w sieci”.

 

Dariusz Prymon
Radca prawny

 

Łukasz Zieliński
Front-End Web Developer na codzień, w wolnych chwilach zamienia klawiaturę komputerową na muzyczną i stara się zgłębiać wiedzę nt. historii społecznej świata XIX i XX wieku. W fundacji bierze udział przy tworzeniu prototypów aplikacji.

 


Nasza misja

Misją FIT jest tworzenie nowoczesnej myśli technologicznej równocześnie z propagowaniem interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień, zarówno technicznych jak i społecznych. W oparciu o powyższe, FIT promuje rozwój innowacyjnych narzędzi wspierających wszechstronne doskonalenie się i edukację zróżnicowanych wiekowo grup społeczeństwa.

Głównym celem FIT jest wspieranie rozwoju gospodarki i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem budowania w Polsce, silnego w kompetencje społeczeństwa informacyjnego opartego o innowacyjne technologie informacyjno-komunikacyjne i wzmacniającego zrównoważony rozwój kraju.

W dobie globalizacji i powszechnej cyfryzacji brak e-kompetencji czy umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) jest równoznaczny z wykluczeniem lub wyłączeniem z głównego nurtu życia początkowo przedszkolaka, ucznia, studenta a w późniejszym okresie powoduje defaworyzację jako współczesnego pracownika, obywatela, przedsiębiorcę, aż wreszcie rodzica, członka wspólnoty, sąsiada, podróżnika. Z drugiej zaś strony przyspieszenie i wirtualizacja życia współczesnej cywilizacji skutkuje niedocenianiem czy wręcz pomijaniem dbałości o rozwój podstawowych umiejętności interpersonalnych, a dzięki tymże człowiek prawidłowo funkcjonuje w grupie społecznej i w kontakcie z drugim człowiekiem.

FIT w swoich działaniach programowych łączy troskę o potrzeby ludzkie wynikające z obu uzupełniających się obszarów niezbędnych kompetencji w życiu człowieka, które właściwie nabyte i jedynie w połączeniu, kreują dla nas niepowtarzalną, pełną rozwoju ścieżkę kariery i pomagają w każdej sferze aktywności. W ramach prowadzonych i planowanych projektów FIT powstawać będą programy, aplikacje i inne narzędzia ułatwiające samorozwój i samodoskonalenie w każdym wieku.


O Fundacji

Our people content


pn

FIT otrzymało zaproszenie do wzięcia udziału w 20. Pikniku Naukowym!

pnpn2

Istniejemy niespełna rok, a już otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w 20. Pikniku Naukowym organizowanym przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik, 7 maja na Stadionie Narodowym.To dla nas duży zaszczyt i możliwość zaprezentowania tego, co tworzymy szerszej publiczności. Szansę na pewno wykorzystamy, a teraz zabieramy się do przygotowań. Musimy opracować dla Was jakąś niespodziankę!


O nas

Fundacja Intelligent Technologies (FIT), została powołana do życia decyzją fundatora w dniu 25 czerwca 2015 roku i aktywnie działa od 21 lipca 2015 roku, kiedy to uzyskała wpis w KRS. W swojej działalności łączy naukowe aspekty wiedzy inżynierskiej z podejściem tzw. miękkim, równie mocno osadzonym na gruncie najnowszych teorii psychologiczno-socjologicznych, dążąc do rozwiązań społecznie użytecznych zwanych innowacjami społecznymi.

W swoich przedsięwzięciach FIT kieruje się najwyższymi standardami etyki, co w praktyce oznacza, że nie będzie gromadził danych elektronicznych o osobach korzystających z produktów, tak jak robi to dzisiaj większość producentów software’u. Produkty są w pełni prywatne, a wprowadzane dane osobiste są objęte najwyższej jakości ochroną bezpieczeństwa. Wysokie standardy zachowujemy również podczas prac badawczo-rozwojowych, kierując się na każdym ich etapie etyką naukową.


Dołącz do nas

Produkty powstające w ramach naszych projektów są zazwyczaj rodzajem oprogramowania, ale mają za zadanie służyć i wspomagać rozwój człowieka. Pomóż nam je ulepszyć zgłaszając swoje uwagi i opinie. Przetestuj dostępne na naszej stronie aplikacje. Czasami, w zależności od charakteru projektu, zaprosimy Cię do udziału w spotkaniu, na którym będziesz miał okazję poznać nie tylko twórców, ale i bezpośrednio zgłosić swoje sugestie. Staniesz się częścią projektu, twój głos realnie wpłynie na zmianę. Wiek, wykształcenie, płeć nie mają znaczenia, opracowujemy bowiem rozwiązania kierowane dla różnych grup wiekowych.

Jeżeli interesuje Cię taki rodzaj współpracy skontaktuj się z nami:

kontakt@fundacjait.org


Kariera

Co robimy i kim jesteśmy już wiesz, zatem jeżeli jesteś entuzjastą i człowiekiem z głową pełną pomysłów, gotowym do przekuwania diamentów w brylanty, nie boisz się wyzwań, pracy projektowej lub po prostu chcesz się z nami podzielić swoimi opiniami, serdecznie zapraszamy do współpracy - zostań członkiem naszego zespołu!
Jeżeli jesteś pasjonatem swojej dziedziny, ale jeszcze nie masz dużego doświadczenia zawodowego, również odnajdziesz u nas coś dla siebie.
Poszukujemy specjalistów różnych kierunków - od inżynierów i informatyków po kierunki humanistyczne. Obecnie w szczególności szukamy:

  • Psychologów rozwojowych
  • Programistów PHP

im2be logo dziewczynka

O Aplikacji

im2be logo dziewczynka

Głównym celem aplikacji jest kształtowanie umiejętności interpersonalnych i kompetencji społecznych, a także cyfrowych, dzieci w grupie wiekowej 7-12 lat. Niemniej nasz projekt jest wieloaspektowy i rozkładając go na czynniki pierwsze możemy wyróżnić, co najmniej trzy podstawowe cele składowe, które przyczynią się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju dzieci, korzystających z Im2be KIDS.

Po pierwsze i najważniejsze, aplikacja umożliwia wyćwiczenie umiejętność samokontroli poprzez stawianie w sytuacji dokonywania wyboru zarówno w odniesieniu do konkretnych zadań jak i problemów dnia codziennego.

Po drugie rozwija umiejętność zachowywania umiaru i równowagi, na wszystkich płaszczyznach dziecięcej aktywności. Dziecko będzie się uczyło, że higiena umysłu, pracy i zabawy, posiłków jest równie ważna jak higiena osobista.

Po trzecie Im2be KIDS delikatnie stymuluje do, zapomnianej przez wielu, umiejętności adekwatnej i racjonalnej samooceny. Jest to jedna z tym umiejętności o kluczowym znaczeniu w późniejszym okresie życia, bo mająca istotne znaczenie w kształtowaniu poczucia własnej wartości.

Co nas wyróżnia spośród innych aplikacji

Pomysł na projekt, aplikację nie wziął się znikąd. Jest odpowiedzią na pewną lukę jaką dostrzegliśmy. Istnieją owszem aplikacje i narzędzia informatyczne wspomagające naukę, ale wszystkie one pomagają w uczeniu się konkretnego przedmiotu, wybranego zagadnienia i dedykowane głównie dla starszych grup wiekowych. Naszym zdaniem nie ma cyfrowego narzędzia, które by w tak kompleksowy sposób ujmowało podejście zarówno do uczenia się jak i socjalizacji. Nasza aplikacja jednocześnie wspomaga budowanie poczucia autonomii, własnej skuteczności, systematyczności działania, uczy konstruktywnego podejmowania decyzji wraz z ich konsekwencjami, wspomagała rozwój twórczego myślenia nastawionego na rozwiązanie, buduje poczucie własnej wartości oraz w naturalny sposób wspomaga nabywanie e-kompetencji. Z drugiej zaś strony pozwala przez cały czas czuwać rodzicom i nauczycielom nad rozwojem młodego człowieka, nie naruszając jednak prawa dziecka do tajemnicy i godności. Jest platformą cyfrową łączącą pokolenia, niwelująca bariery i spory, by dobrze się bawić wspólnie ucząc i dobrze uczyć wspólnie bawiąc.

 

 


im2be news logo m

Projekt im2be

Rozpocznij podróż z Im2be

 

im2be news logo m

Im2be jest pierwszym projektem Fundacji Intelligent Technologies. W największym skrócie polega on na przygotowaniu, w oparciu o założenia wywodzące się z psychologii rozwojowej, aplikacji dostępnej na dowolnym urządzeniu elektronicznym (komputerze, laptopie, tablecie, komórce), a wspierającej nabywanie i doskonalenie ważnych umiejętności w szczególnym okresie rozwoju dziecka, czyli wieku 7-12 lat. Aplikacja ponadto posiada funkcjonalność tworzenia sieci znajomych, zachęca do wirtualnych interakcji, ale jednocześnie pozwala na stały nadzór rodzicielski lub tutorski. Umożliwia zarówno indywidualizację zadań jak i  nienaruszającą prywatności dziecka  kontrolę bezpieczeństwa treści profilu.

Podstawy teoretyczne

U podstaw teoretycznych projektu Im2be leżą najnowsze teorie psychologii z dziedziny sposobów wzmacniania motywacji, terapii poznawczo-behawioralnej, wykorzystania nowoczesnych technologii, technik samorozwoju oraz podnoszenia samooceny. Głównymi teoriami, które ukształtowały ostatecznie podejście do konstrukcji scenariusza aplikacji są: teoria kryzysów rozwojowych Erika Eriksona i teoria zadań rozwojowych Roberta Havighursta.

Cel aplikacji

Głównym celem aplikacji jest kształtowanie umiejętności interpersonalnych, kompetencji społecznych i cyfrowych, dzieci w grupie wiekowej 7-12 lat. Niemniej nasz projekt jest wieloaspektowy i rozkładając go na czynniki pierwsze możemy wyróżnić, co najmniej trzy podstawowe cele składowe, które przyczynią się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju dzieci, korzystających z Im2be KIDS.

Po pierwsze i najważniejsze, aplikacja umożliwia wyćwiczenie umiejętności samokontroli poprzez stawianie w sytuacji dokonywania wyboru zarówno w odniesieniu do konkretnych zadań jak i problemów dnia codziennego.

Po drugie rozwija umiejętność zachowywania umiaru i równowagi na wszystkich płaszczyznach dziecięcej aktywności. Dziecko będzie się uczyło, że higiena umysłu, zbilansowanie pracy i zabawy jest równie ważna jak higiena osobista.

Po trzecie Im2be KIDS delikatnie stymuluje do umiejętności adekwatnej i racjonalnej samooceny. Jest to jedna z umiejętności o kluczowym znaczeniu w późniejszym okresie życia, bo mająca istotne znaczenie w kształtowaniu poczucia własnej wartości.

Co nas wyróżnia spośród innych aplikacji

Pomysł na projekt, aplikację nie wziął się znikąd. Jest odpowiedzią na pewną lukę jaką dostrzegliśmy. Istnieją bowiem aplikacje i narzędzia informatyczne wspomagające naukę, ale wszystkie one pomagają w uczeniu się konkretnego przedmiotu lub wybranego zagadnienia i dedykowane są głównie dla starszych grup wiekowych. Naszym zdaniem nie ma cyfrowego narzędzia, które by w kompleksowy sposób ujmowało podejście zarówno do uczenia się jak i socjalizacji. Nasza aplikacja jednocześnie wspomaga budowanie poczucia autonomii, własnej skuteczności, systematyczności działania, uczy konstruktywnego podejmowania decyzji oraz myślenia o ich konsekwencjach, wspomaga rozwój kreatywności nastawionej na rozwiązanie, buduje poczucie własnej wartości oraz w naturalny sposób podwyższa e-kompetencje. Z drugiej zaś strony pozwala przez cały czas czuwać rodzicom i nauczycielom nad rozwojem młodego człowieka, nie naruszając jednak prawa dziecka do tajemnicy i prywatności. Jest platformą cyfrową łączącą pokolenia, niwelującą bariery i spory w celu wspólnej dobrej zabawy.