Chcemy, aby nasze dzieci miały avatary w świecie online,
a nie stawały się nimi...


Naszą misją jest wykorzystywanie świata wirtualnego oraz zdobyczy nowoczesnej technologii informatycznej do kreowania bardziej świadomych ludzi i lepszego świata. Chcemy wykorzystać najnowszą wiedzę naukową z dziedziny psychologii i socjologii, aby wspierać wszechstronne doskonalenie się, rozwój i naukę osób w każdym wieku.